ریتم تکمیلی

۲۵,۰۰۰ تومان

در صورت خرید کتاب “درک ریتم” و استفاده از کوپن موجود در آن، می توانید این کتاب را به صورت رایگان دریافت کنید!

دسته:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید!

درباره این کتاب

این کتاب شامل مباحث تکمیلی ریتم میشود که در عین حال که بسیار مهم می باشند در حوصله و چارچوب کتاب اول (درک ریتم) نمیگنجید. درصورت خرید فوری می توانید این کتاب را به مبلغ ده هزار تومان و در صورت خرید کتاب “درک ریتم” و استفاده از کوپن موجود در آن، می توانید این کتاب را به صورت رایگان دریافت کنید!

با دوستان خود به اشتراک بگذارید!